درباره ما

درباره ما

داستان مجموعه

ترنسلیت ترو

مرکز ترجمه ترنسلیت ترو با هدف ارائه خدمات حرفه ای و تخصصی در زمینه ترجمه فارسی به انگلیسی و بالعکس با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت راه اندازی شده است. عمده خدمات تخصصی این مرکز شامل ترجمه متون تخصصی در کلیه رشته ها، از جمله پزشکی، حقوق، بازاریابی، مدیریت، شیمی، فیزیک، کامپیوتر، زبانشناسی، و غیره می باشد.

بمنظور ارائه هر چه بهتر خدمات، این مرکز از مترجمان فارغ التحصیل با مدارج بالای دانشگاهی در رشته ترجمه و دارای حداقل 10 سال سابقه ترجمه متون تخصصی بهره می جوید. مترجم مورد نیاز شما از میان مترجمان بومی انتخاب می شود تا ترجمه ای سلیس و دقیق در اختیار شما قرار گیرد.

داستان مجموعه

ترنسلیت ترو

مرکز ترجمه ترنسلیت ترو با هدف ارائه خدمات حرفه ای و تخصصی در زمینه ترجمه فارسی به انگلیسی و بالعکس با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت راه اندازی شده است. عمده خدمات تخصصی این مرکز شامل ترجمه متون تخصصی در کلیه رشته ها، از جمله پزشکی، حقوق، بازاریابی، مدیریت، شیمی، فیزیک، کامپیوتر، زبانشناسی، و غیره می باشد.

بمنظور ارائه هر چه بهتر خدمات، این مرکز از مترجمان فارغ التحصیل با مدارج بالای دانشگاهی در رشته ترجمه و دارای حداقل 10 سال سابقه ترجمه متون تخصصی بهره می جوید. مترجم مورد نیاز شما از میان مترجمان بومی انتخاب می شود تا ترجمه ای سلیس و دقیق در اختیار شما قرار گیرد.

زبانهایی که در این مرکز ترجمه می شود

اسکرول به بالا
× ارتباط با ترنسلیت ترو