متون حقوقی

ترجمه متون حقوقی

اسناد حقوقی می بایست تنها توسط مترجمان حرفه ای که تخصص لازم در زمینه ترجمه حقوقی دارند ترجمه شوند. چه بسا ترجمه اشتباه بخشی از متن، مثلاً یک قرارداد تجاری، منجر به طرح دعوی و پرداخت هزینه بیشتر شود.

 

مترجمان مرکز ترجمه حقیقت هنگام ترجمه متون حقوقی همواره موارد زیر را در نظر دارند:

 

      • سیستم حقوقی متن مبدأ منطبق بر فرهنگ خاص خود است که در زبان حقوقی آن نیز منعکس می شود؛
      • خواننده متن مقصد کسی است که با سیستم و زبان حقوقی خویش آشناست. اکثر متون حقوقی، خصوصاً قراردادها، حقوق و وظایف مشخصی را برای اشخاص حقیقی یا حقوقی معینی تعریف می کنند. بنابراین، این حقوقی و وظایف می بایست عیناً از متن مبدأ به متن مقصد انتقال یابد.

 

ترجمه متون حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت ها، و صنایع کمک می کند تا روابط کاری خود را با سهولت بیشتری انجام دهند. این متون حقوقی عبارتند از: قرارداد، توافقنامه، اساسنامه، گواهی تأسیس، سرقفلی، گواهی شغلی، گواهی پایان دوره، انواع جواز، سند مالکیت، مبایع نامه، شهادت نامه، گواهی تولد، گواهی ازدواج، گواهی طلاق، و غیره.