متون علمی و فنی

ترجمه متون علمی و فنی

 

ترجمه علمی و فنی نوعی ترجمه تخصصی است که ترجمه متون نوشته شده توسط نویسندگان اهل فن را در بر می گیرد. به زبان دیگر، ترجمه متونی که در رابطه با حوزه های فن آوری هستند یا متونی که با کاربرد عملی اطلاعات علمی و فنی سر و کار دارند. همینطور که فن آوری روش های ارتباطی آسانتر و سریعتری را خلق می کند و دنیا به سمت یک جامعه جهانی حرکت می کند، نیاز به ارتباط با مردمی با زمینه های زبانی مختلف نیز بیشتر می شود.

مرکز ترجمه حقیقت خدمات خود را در کلیه زمینه های علمی و فنی به اشخاص مختلف، از جمله پزشکان، متخصصین، استادان، مدیران، و دانش آموزان، عرضه می کند. زمینه های مورد ترجمه عبارتند از: پزشکی، داروشناسی، روانشناسی، بیولوژی، شیمی، فیزیک، مدیریت، زبانشناسی، و غیره.